பிரியா விடை

நம்முடைய மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் நம்மை எவ்வளவு காயப்படுத்தினாலும் நம்முடைய  மனம் என்றும் அவர்களிடமே இருக்கும்.

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

About Author

i am self employ. Read most popular and interesting news daily.